Életrendezőtér

A nyári fordulatban való építkezés

(Ezeréves határ, Gyimesbükk 2017.06.21)

 

 

Sokrétű és összetett világotok mindennapjaiban, egy csodát vártok emberek.
MINDENKI A MAGÁÉT, A MAGA ÉBREDÉSÉT ÉS FELTÁMADÁSÁT ÉPÍTI ÉS KÉSZÍTI ELŐ, KI, MILYEN ÚTON ÉS TECHNIKÁVAL HALADVA IGYEKSZIK, TÖREKSZIK VAGY ÉPPEN TÖRTET ELŐRE, HOGY JOBBÁ ÉS LÁTHATÓVÁ VÁLJON MESTERI VAGY MESTERKÉLT VILÁGÁBAN MEGBÚVÓ RÉSZEINEK EGYSÉGES FOLYAMA.

„A tiszta, tudatos teremtés”

Mindenki aki Él, valójában ezt keresi. Ki hite, ki munkája, ki megszállottsága által. Túlbonyolított világotokban egy igencsak erőteljes hatás él mindarról a látásról és működésről, melyet elődeitek működtettek magas szinten, erőlködés nélkül, harcot és elnyomást nem használva a mindennapokban. E szép és tiszta források még a mai napig is fellelhetőek, hogy mindaz az igazság és látásmód, tanítás kerek egésze tudja magából kiárasztani a fensőbb világ tiszta információit számotokra.

Egy magas szintű átváltozást adott az év első fele:
– Tisztában lenni az alapokkal és nem félinformációk sokaságából, egy nem túl eredeti forrásból meríteni              folyamatosan.
– A világ alapja maga a Szeretet, Élet, Isten.
– Egy átutazóban az életekben, az Idő szerepe is elengedhetetlen.
– Mire fordítod, kivel töltöd és milyen szándék vezérel.
– Mit látsz, érzel és mivé alakul az életminőséged.

A tanítások, melyekkel találkozol, elmondhatják neked a lépéseket, hogy engedj el mindent és Élj…
– Rendben van! De mégis hogyan?
Tereket nyitni a működő rendszerbe és belecsöppenni alapozás nélkül fájdalmas lehet, hiszen hirtelen szakadékba képes esni az ember, ahol megreked.
Kilátástalanságba rohannak ezrek és vállalják a nehéz utat, a tudat feszeng és kiállt hangosan: „Ne engedd tovább, mert belehalok.”
A tanítások erre még intenzívebben szoríthatnak és elhitetik: „Ne tégy semmit, majd a szeretet által megment valaki.”
– Ez mind szép és jó is lehet, de az emberi rész eltűnik a létezésből ezáltal és kívül reked. A „kintlévőség” egy önmagától való elválást jelent, ahol nincsen teljes jelenlét és a tudat megszakadva önmagát irányítja, döntések helyett lavírozni kezd és szenved.

Egy teljes átalakulásban hol az igazság? Ahol a szép forradalmi eszmék kitörnek?
– Ott lakik benned, és az életed tele lehetőségekkel, hogy megértsd, te vagy akinek tennie kell, így változásaid által kitörsz a megszokott űrből, végre élsz és teremteni vagy képes. – De mit?
Sokak nincsenek tisztában vele, hogy mire is hivatottak, mit szeretnének úgy Isten igazából az életükkel, ezért mást utánozva bőszen tanulnak és ítéletek közepette keresnek kiutat egy igazán jobb élet reményében vagy megállva, egy helyben topogva, rémülettől rettegve süllyednek, hol a szándék ereje félelemmel telt.
Lássuk hát, hogy hogyan is van ez.

Egy fejlett társadalomban az ember, ahol sok minden van a világban felfedezi, hogy a mindennapok kiteljesedésében, fergeteges változással átszőtt mindennapokban keres szüntelen.
Az élet, egy csodálatos lehetőségekkel átszőtt mindennapos utazás, ahol képes az ember újat teremteni a tiszta létezése és az élete által.
Tanítások ontják, hogy légy szabad, engedd az életedet kicsit másként működni. Mindez tökéletes abban a pillanatban, amikor veled összhangban van a változás, rendszereddel kapcsolatban marad, és egy-hullámhosszon tud működni teljességed átalakulását követve a mindennapokban.

A meglátások sora felfedezésre kerül abban a pillanatban, amikor egy katarzis, életfordulat felébreszt. Élj másként önmagaddal egységben, ahol nincsen szabály és korlát, te vagy, ki kezébe vesz mindent és cselekedettel elindít és fékez oly módon, hogy tudja mit akar és merre halad.

Az elveszett világok és rendszerek, igazságok még bennetek élnek és azon forrásokban, ami a mai napig fellelhető bizonyos emberi működések által és tiszta terek átható, feltárt és feltáratlan részeiből folyamatosan.
Egy világot keresnek az emberek, ahol oly szép minden, ahol békében és egységben élnek az emberek, országok és az univerzum egésze.
Ez nem álom, csupán egy karnyújtásnyira lévő működés, amit el lehet érni sok munkával és benső változással, hogy kiteljesedve láthatóan áramoljon az élet szerteágazó működésében.
A világotok igencsak összetett és túlbonyolított, ahol sok minden napvilágra kerül és sok minden a felszín alatt maradt. A sok térbeli váltás egysége még nem született meg, hiszen nem tudja lekövetni azon változásokat, amik az ember által az élettel nem tudtak még teljes mértékben rezonálni.
Történelem, ahol papír alapú igazságok és rendszerek  vannak,  más-más meglátásban, tudván, hogy ennek  jó esetben az 50%-a  valóság, és a többi rész másként él és van jelen.

Égi-Földi tökéletes rendeződésben igencsak maghatározó azon szándék, ahol sok életkép még él. A történelem egy olyan folyam, ahol sokszor szerteágazó folyamok nyílnak és mennek tovább és választani szükséges, melyik a tiszta forrás.
A tér nem tud többet vagy kevesebbet adni, mindig megfelelő mindaz a feltevés, ami napvilágot képes látni.

 

Egy csodálatos és tartalmas lehetőségekkel átszőtt gyors döntést kívánó időszakba léptetek bele.
Az emberek sok mindent mára kicsit másképpen látnak, tapasztalásuk tisztább sodrásban van, így az átértékelődés és az értékelési normák is intenzívebben változtak és helyükre kerülnek folyamatosan.
Az „ígéretek sora”  mára már nem mérvadó, hiszen mindenki tudja, érzi és tapasztalja, hogy minden elindított folyamat jelenlétben való kiteljesedett munkát, hozzáállásban való teljességet kíván saját magjával és környezetével egyaránt.

Nézzük át lépésről lépésre a folyamatokat.
Az első félév meghatározó alapozásokat, elindított munkafolyamatokat és befektetést kívánt, mindenkinek a maga dolgába, sodrásába és irány váltásába. Párkapcsolati lezárások és újraértékelések történtek meg .
A második félévben egy igazán sorsfordító időszak növekszik tovább, immár nem külső hatásoktól függve-függésben, hanem saját tapasztalatokkal és információval, ami a lélekben megszülető hovatartozást hozza felszínre és dolgoztatja meg az emberi rendszer szerteágazó mibenlétét.

A nyári időszakot, fordulatot, hát töltsd meg gyökeredből és e térben élő tiszta forrás vizével, minden mást hagyjál kívül ezen, most másnak itt nincsen helye.
Hazugság, hogy vegyíteni kell a dolgokat, hiábavaló, ha tört és rendetlen ingatag az alap. Az alap, a szeretetben élő nemzet, ahol emelkedni és nagyot tenni is lehet, mindenki felszívva magát azzal, amit elér és összhangban él az isteni maggal és építő köve az ősi gyökérből élő erő és mag.

A kilépés kódjai:

Jelen pillanatban oly sokrétű a változás itt a Kárpátok hegyei között, amit el lehet mondai a környező térben is.
Sokan hatást gyakorolnak és kívánják a változás lehetőségét és kíváncsiak is egyben, hogy a folyamat merre is vezet valójában.
Egy lendületes aktiválást kíván, amit nem mindegy mi és ki indít el és milyen szándékkal teszi élhetővé vagy irányítottá a világot.
A nyári fordulatban éppen egy szívszorongató folyamat közepette újul a tér. A szomorúság benne mindaz a fellelhető, folyamatos manipulációval áthatott, irányított és irányítás alatt tartott, világot megrengető folyamatos félelemkeltés, ami beépült a mindennapok „sötétjébe”.

Most nélkülözhetetlen mindaz a tudás, mi e földből, a magyar ősi gyökérből árad. Érdemes ezen szimbólumokkal és a hagyomány, hit erőteljesen működő gyökerével létrehozni a kiegyenlítődést, mely rendet eredményez minden szinten.
A kilátástalanság és elveszettség érzése így átalakul, fordulatot vesz és ismét érezhető, hogy terhektől lett szabadabb a magyar név, mi eddig igencsak sérülten és csorbán élt.
Fontos a cselekedet, merre mész, mit teszel, mit vállalsz és kiért teszed.
A nyári napforduló után elkezdődött az új félév, amiben igen sok munka lehetőség mutatkozik meg és társul, mindazzal a szándékkal, ami a mélyben meglapulva várakozik csendesen.

 

„Az én vállalásom, eldőlt mikor e tiszta térbe születtem.
A nap és hold tiszta fénye forrasztja újjá az életet.
A nyári napban tündöklöm és kész vagyok jelenlétemmel emelni a teret.
Én vagyok ki tesz és vállalja az életet építő, ősi hagyományból és hitből merítkező áldott életet, mi egészségben összeforraszt és épít hidat ott, hol nincsen.
Az én ünnepem a táltos által a napba öltözött tiszta fénye, hol a búza magja él mindörökre.
Az én ünnepem a nyári napban élő részem, hol a szert a táltos tartja tiszta kézben.
A napomban elfogadom kik a térben Szereteteben, építően jelen vannak,
hogy az élettér megújultan és kiáradó fényben éljen
a Kárpátok hegyei között, egységben, tündöklően világítva.”

„Tiszta fénnyel építkezem, készen a változásra és változtatásra.
Tiszta, igaz valómmal egységben, növekedésben vagyok.”

 

(Csíkszereda, Csíksomlyó 2017.06.21)

Legutóbbi bejegyzések

disz12-600

Gyermekeink jövőjét éljük fel a jelenben

Tudom, erős a cím, de várd ki a végét.
Ismerősi és családi körben, óhatatlanul feljön a környezetvédelem-környezetszennyezés, a tudatos- közömbös gondolkodás, viselkedés témája. Ilyenkor jövök rá, hogy mekkora a baj a fejekben. Rövid írás sorozatom első része arról szól, mit tehetünk mi azért, hogy ne következzen be az, amit annyiszor megfilmesítettek már Hollywoodban.

Tovább olvasom »