Életrendezőtér

Hullik a pénz és az értelem…

penz-eso

 

Csodálatos világotokban sokan meg vannak győződve arról, hogy csak egy nagyhatalom által lehet a rendet látni, amikor is mindenhol „pénz hullik” a semmiből, aminek neve van és ideje, mi a térben és időben valójában csúszik, folyamatosan változik. A kérdés az: „Valójában létezik?”

Etetni az állatot szép szóval nem lehet, valós étek kell neki, hogy növekedjen. Az ember viszont enélkül is élni tud, hiszen azt képzeli, hogy enni fog egy napon bőségesen, mikor a nagy Amerika szór neki magot. Akkor valójában, egy kétszáz évvel rendelkező hatalomnak vannak aranymagjai, a Magyar múlt és érték emellett eltörpül és alamizsnával beéri az ember, hiszen az értelmet is ott osztják bőséggel?
Ebből az következik, hogy a Magyar egy tudattalan és bölcsesség hiányától szenvedő nép?
Dehogyis, csupán elhiszik a tudatos, utat kereső és járó emberek, hogy egy gyökérből növekvő, időben erőteljes népnek létezése, egy olyan befolyás alatt áll, ahol alamizsnát-aranyat osztanak és hullik a pénz az ígért semmiből.

Sokáig nem avatkozott bele az üzenő személye, hogy ebből írás legyen.
Most itt az idő, hogy mindazoknak akik magyarnak vélik, tartják, érzik gyökerüket, végre tisztán lássanak és elhagyják a vetítéseket, melyből káosz és jónak tűnő gondolatok jönnek amerikai üzenetek formájában, amik befogják a figyelemenergiát, mit az érdeklődésükkel átadnak az olvasók, azaz elvesztik ezzel azt, aminek alapja van. Az alap mindaz az érték és tartalom, amivel a magyar közösség ereje bír. Az alap az a több ezer éves hagyomány, amivel építkezni, büszkélkedni és méltósággal, hittel, erősen képviselve ezt az alapot-gyökeret, ki lehet állni.

Megalapozatlan, tartalmatlan ígéretek sokasága, hogy születik egy egységes, rendet létrehozó és fenntartó világ ott, ahol pusztítottak, elvettek, kiirtottak és a mai napig kizsákmányolnak. Ott, ahol a felszabadított-ingyen energiát, ami a földet megmenti, ellopják és eldugják, saját érdekekre hasznosítják (Nikola Tesla találmányai). Ott, ahol a legnagyobb a hazugság és korrupció, ahol a legjobban szennyezik szénerőművekkel a földet és az embereket. Ott, ahol a hazugság nőttön nő és az ígéretek. Ahonnan elhitetik, majd egy napon felszabadul minden és a nap is szebben ragyog.
Folyamatos ígéretetekkel fenntartott csapda ez, amibe belekerülve lecsapolnak energetikailag és kapcsolódnak veled. Amikor viszont vált a történet és fontos a figyelem, már elfordulva, nem hisz senki sem.

Egy olyan hatalom tövébe tanyáztak le az emberek, ahol várnak türelmesen – hiszen csak ő menthet meg, csak ő adhat enni és értelmet is tőle nyerhetnek, majd ő indítja az aranyesőt.
Egyes emberek évek óta kemény teleket, hóviharokat és kilátástalanságot ígérnek, rémisztgetnek, hitegetnek, de látni lehet, hogy az üzenet nem a tietek, (nem a magyar földnek-embernek szól) más ország és irányított hatalom képei, üzenetei, energiája, mi neveket használva manipulál és varázslatot tart fenn, hogy a változás egy karnyújtásnyira van, – csak soha nem éred el, hiszen valójában nincsen.

„Szép játék” ez mindazokkal, kik játszanak benne, de a teret szűkítő, idegromboló, vég nélküli, piszkos játék és a vége kilátástalanságot eredményez emberek, hiszen az energiát önként adjátok és etetitek a vadat, hogy erőssé válva, még többet elvegyen.
A látható és láthatatlan világ közötti küszöb határa az élő és meglévő értelem és a józan ész, aminek érzése benned van.
A kilátástalanság szélén álló emberek nem véletlenül reménykednek és hisznek. Inkább a saját hitvilággal való találkozás és annak eredményessége a teljesebb, mint az országok különböző hagyományainak átvétele.

A tök ünnepet hányan ünnepeltétek, rettegést és félelmet generálva vele. Családok öltöznek és gyerekek ijesztő és direkt módon negatív érzéseket és képeket formáló jelmezekbe. A tök ünnep a hatalom átvett játékszere, ahol rombolni lehet mindazt, amit a tudatos emberek szertettel és hittel építenek.
A magyar hagyományhoz, ebben a formában még nyomokban sincsen köze.
„Régi-ősi „ünnep” lehetősége e nap, amikor is fényt gyújtva, a fátyol határa kicsi marad és a lélek, kik itt maradva és itt tartva, lehetőséget kapnak, hogy az élő ember rendezze sorait, elengedje, felszabaduljon, megkönnyebbülve a sötét napokban, míg a fény megszületik, s ne rettegés közepette, félelemben éljen. Azaz képessé váljon az új esztendő megéléséhez és a kezdetéhez.”
Nézzetek magotokba, magyarnak mondott hitrendszerből adódóan és képviselve ezt, mennyien vettetek részt a hatalom ijesztő, amorf játékába, ezzel ismét etetve azokat, kik ellen harcoltok folyamatosan, felismerve a sötét erőt, mit működtetnek általatok, akik élen vannak. Egyszerre vagytok nagyon tudatosak és rendezettek, aztán vált a kép és elfog benneteket a rettegés.
Kettősséget építenek a világban zajló történések, hol láttatni lehet egy oázist, ahol minden van, ami maga a paradicsom, de ezt az országot segíteni kell, hogy ez megtörténjen.
Miért mész kívül magodon, határaidon, őrizetlenül hagyva ezzel mindazt ami érték, mit őrizned kell folyamatosan? Nincsen elég vized, földed és ételed? Nincsen elég?
Ezt akarják elhitetni veled!
Az Égi üzenetek mindig értéket képviselnek, de a lényegük az energia, ami beépül és építeni vagy bontani kezd egy rendszert, attól függően mi a tartalma.

Te, aki most olvasod e sorokat, magyar nyelven kapcsolódsz, értesz és érzel, ami téged támogat.
Nehéz idők jönnek, amikor te elhiszed, hogy kontinensnyi távolságra innen, az az időjárás és energia itt is működik. Nehéz az idő-tér akkor is, mikor nem bízol eléggé és hiszel egy áhítattól, ámulattól tarkított rendszer rendjében, ami magadon kívül, csupán merengés által történik meg. Gazdaggá válsz, hiszen Amerika megsegít, és alamizsnája az egyetlen valóság és megoldása az életnek?
Hazugságok tengerén figyelmet adni és svédasztal formájában kiszolgálni, cselédnek lenni és enni adni abból ami itt van, mi él és létezik.
– Ez a megoldás?
Ezzel kicsúfolva és megtagadva mindazt az értéket és erőteret, ami eltűnt és darabokban heverve várja a Napot, „a Feltámadás napját”.

A bankok igaztalan világa az emberi akaratból megszülető és engedett, fenntartott folyamatai, amiből ki lehet lépni, de azon erők által, akik ezt képviselik és ahol a történet gyökerezik, nem lehet. Indián erőtér és Maja kultúrák, ősi népek meghatározó tudása és Életfája, amibe bekapcsolódva irányítanak, használva e kivételes energiát és teret, és azt mondják:
– Mindenre van megoldás.
Igen, tegyél érte, harcolj olyannal amid van, a szeretet erejével, hiszen az hegyeket mozdít meg és hidat épít ahol szükséges.
Rajtad kívül nem válik igazzá az, ami benned van és te magod működteted. Egy igaztalan világban vetítések sora megy.
Mi az igazi? – amit a szíved igaznak vél és látod az eredményét.

Egy világ omlik össze ha tovább is azt érzitek és engeditek, hogy fennaratni a világot a nagyhatalom bűnösei kicserélésével lehetséges. Ámítás és vak remények sora ez. A leváltások és ígéretek, „népbutítások” egy korszakot indító, irányított rendszer módszerének eszköztárából való mutatványok részei.
A nagy dolgok benned és általad születnek meg és maradnak fenn.
A királyokat királlyá kell tenni, amit meg is tettetek itt az országotokban, hiszen addig vágytátok, hogy nem vártátok meg míg az égi rendezés átadja. Az emberi siettetés eredménye mindaz amit láttok.
A banki uraságok egy, a világban létező csoport együttes energiája, ami nagyobb hangsúllyal megtalálhatóak fontosabb energetikai helyeken, ahol ebből építenek és építik a veszedelmet alkotó, irányított világképek sokaságát.
A bank egy rendszer és a vezetők egy ponton találkoznak csupán, ahol összetettebb minden, mint ahogy gondoljátok.
Óz és csodák csodája, ahol egy kis ember varázslónak öltözve irányít, csuhában? Ne helyezd egy helyre a figyelmed, hiszen ami nyilvánvaló az valójában nincsen.
A varázslattal egybeszőtt ígéretek sokasága meghatározza mi van a világban, a földön és földben.
Hol keresed valójában, mikor látni nem is lehet, nevek mögé bújtatott társaságok, ahol még nincsen meg az irányítás központja, hiszen az máshová van épülve.
Nagyhatalom az, ahol mindennek a közepe van, és az ereje. Nagy hatalom az, amikor két nő és egy férfi már dönteni tud, és higgyétek el, meg is történik mindez.

Amerika nagy és erős, főleg ha a magyar nemzet a figyelmével építi és így fenntartja a pusztító rendszert annak hitében, hogy megsegítő a váltás benne, hullik majd a pénz és az értelem mint az eső, csupán állni és várni kell, hinni türelmesen.
Addig még megszülettek egy párszor, de a világ rendje folyamatosan változik és gyengül az erőtér, hiszen a gaz irányítás hitelesnek vélt formátuma azt mondja: „Tarts ki, van megoldás… holnap… holnapután… vagy valamikor… érkezik, de ha mégsem, megmagyarázom és van új időpont.
Nagyrészt csupán az idő telik és épül mindaz közben amit takarnak és a figyelmet felhasználva vakítanak, hiszen így nem látható a valóság gyökere.

Ébredj és kelj fel az ámulatból és hidd el a remény benned él, a magod növesztése megsegíti mindazt, ami valójában egy Élő, Ősi Fa erejéből táplálkozik.

Kájelá

2016.11.15

Legutóbbi bejegyzések

disz12-600

Gyermekeink jövőjét éljük fel a jelenben

Tudom, erős a cím, de várd ki a végét.
Ismerősi és családi körben, óhatatlanul feljön a környezetvédelem-környezetszennyezés, a tudatos- közömbös gondolkodás, viselkedés témája. Ilyenkor jövök rá, hogy mekkora a baj a fejekben. Rövid írás sorozatom első része arról szól, mit tehetünk mi azért, hogy ne következzen be az, amit annyiszor megfilmesítettek már Hollywoodban.

Tovább olvasom »