Életrendezőtér

Vadvízi evezés az idő tengerén

rafting

 

Nagyon sok és tartalmas üzenet kering a világban, hogy útmutatásával és energiájával megmozgassa mindazt, ami mozdulatlanul vagy lelassulva a téridő tengerébe korlátoz és fenntart egy embert, élethelyzet és minőséget mindattól a szépségtől, amely feltárulni kész az életben.
A csodával teljes élet egy álom, vagy valóság? Alapja valóban létezik?
Sokan keresik az igazságot és nyitottak mindarra a jó tettre, mely által változni tud a világ.

Egy új év közeleg, ami egy igen erős váltást eredményez, hiszen erőteljes női évbe léphettek be. Egy meghatározó és átformáló rész nyílik, amikor a női energia megmozdít és aktivál mindent. Ki nőként férfi energiában túlteng, egészsége mutatja, hogy változtatni érdemes. Ki nőként női energiáiban összhangban van, varászaltos évbe lép és teremtése látványos fordulatot eredményez.
A férfiak is nagy szerepet kapnak ebben az évben. Kik férfiként jól működnek a bőrükben, az év támogató energiája felszabadítja és megsokszorozza mindazt, mi általuk láttatik meg és építő szándékkal teremtődik meg magukban és ezáltal a térben.
A nagy találkozások most egyszerre közelebb hozzák az embereket, hiszen az anyai energiákban finoman úszni, áramolni, haladni és kapcsolódni lehet. A tisztulás egyéni, a találkozás rendeltetett, de változtatni bárkinek bármikor lehet.

Nagyon szép és erőteljes év kezdet elé néznek az emberek, így felkészülten érdemes lezárni az évet és cselekedni kell szüntelen.
A meditáció, az egy-helyben való ücsörgés most nem időszerű, kivéve annak, kinek küldetése, szolgálata ez, másoknak viszont idővesztességgel jár és hátráltatni kezdi, mivel a mozdulatlanságot építi. Maga a benső munka ezután is nagyon fontos, mozgással összekapcsolva, cselekvéssel fűszerezve, minek eredménye jobban látható mint eddig bármikor, ami kiváló eredményt ad, TUDATOSAN A JELENLÉTET TARTALOMMAL ÉPÍTVE ÉS MEGTARTVA BENNE.

Sokszorosan megerősödnek és felerősödnek mindazon helyek, hol anyai vonalak mentén erőpontok vannak, voltak, lesznek, Sok új hely lát napvilágot és azon pontok, hol átható jelenlétben már jelenés, csoda történt, ott most felerősödik e tér egységes része.
Az áramló tengeren utazók szinte vonzódnak e helyekhez, ami valójában egy szelence, mi nyílik az új évben. Kincs van benne, töménytelen mennyiségű kincs, ami megmutatkozik.
Várakozáson felüli épülés lehet, de az emberi szándék mindezt megállíthatja, hiszen ez így rendeltetett.

Vannak sokan, akiknek üzenetei itt vannak közöttünk és a cselekedeteik is meghatározó alapkőként élnek tovább, utat mutatva ezzel mindazon embereknek, akik képesek tovább haladni, magukat túlhaladva, épülve általa.

„Magad legyél a változás, amit a világban látni akarsz” Gandhi

A mostani pillanat történése és törekvése egy – szóban kifejezve – vadvízi evezés.
Nagyon sokat kínál, amiért adni is kell és tenni, cselekedni szüntelen.
Egy olyan téridős váltást eredményez ez a fordulat, amely igazán nagy hatással van mindazokra, akik képesek maguktól, magukból adni szeretettel, hogy szebbé vált világukban érdemesnek ítéljék önmagukat az örömteli, nyugodt élet megannyi ajándékára.
A tér valójában többrétű és dimenzionális határokat túllépő, emberi tudattal irányított és vetített képekből táplálkozó rendszer egésze.
Amikor a kis csomagodat-feladatodat, küldetésedet, egy időtérbe kerülve darabonként megkapod, sok formával és színnel találkozol – mi mind a része az egésznek –, akkor következik a feladat. Találd meg mindennek a helyét az adott időben és térben az általad alakított történet folyamatában, hogy összeálljon a kép-történet és általa megerősödjön mindaz, ami téged képviselve emelkedettebb világod újabb szintjére juttat.
Az emberi siettetés következtében bekerülnek nem megfelelő színek és formák, melyeket minden áron be szeretne építeni az ember egésze, ezért pillanatnyi mélységébe kidobálja a jót és benntartja azon részeket, mik nem valóak, nem illőek az egészbe.
Hosszú munka eredményeképpen sikerül e feladat, amikor is összekapcsolja, stabilizálja az egészet, de nem működik sem ő maga, sem a rendszere egésze, mert a teljes forma és színvilág így megáll.
Ez a kis összefoglaló egy rátekintés, hogy megérthesd, hogy sokszor oly dolgot csiszolsz magadba és olyan alapot építesz, ami valójában nem teljesen a te részed, ezért megállít, korlátol és fékez.
Sokat tenni annyit jelent, megéled, megtapasztalod mindazt, amivel találkozásod által teremtett világod éled.
A mostani váltás és folyamat ezt segíti elő, hiszen a vadvízi evezés – ami szimbolikusan foglalja össze a most végbemenő folyamatokat – valójában egy sokkot előidéző, nyugalmat és jelenlétet kívánó időtenger, a föld nevű bolygón, itt és most.
Siettetés nélkül haladni egy olyan örvényben, ahol hibázni és hibáztatni nem lehet, nagyon nagy bölcsességet és jelenlétben való erőt kíván.
Sokan kérdezhetitek, hogy a szeretet állapota valójában tisztít és átalakítva rendet teremt?
– Természetesen ez így van, de az emberi válogatás és rendszerezés eredményeképpen nem teljesedik ki, hiszen mindenki önmaga rendszerében alakít, javít, enged el és fogad be. Jó esetben így van ez, amikor is egy ráható erő, vagyis egy útmutatásban jártas emberfia-lánya, fekete-fehér mágus át nem alakítja mindazt, ami épül és növekszik az emberben. Megengedett világunkban mindaz a ráhatás, ahol ráerőltetés és kötések sora állítja meg az életben növekedésnek indult energiákat.
Akkor hol is van valójában az irányítás?
Itt és most megmutathatod és van esélyed is arra, hogy saját irányításoddal kezedbe véve mindazt amid van, elérj egy meghatározó és számodra kijelölt helyre és időtérbe, ahol általad rend van.
A rend valójában életed és minőséged egy csodálatos megtapasztalása és fenntartása, minek következtében szabadságod visszatért és magad szándéka által tudsz dönteni józanul, lelked utat mutató sugallata által, hogy merre is vándorolsz. Mindezt most nagyon gyorsan teheted, hiszen vízre szállva mindenki láthatja és tapasztalhatja, hogy nincs idő tétlenkedni és tétovázni, hiszen zátonyra fut a csónak, miben egyedül ülve evez az ember. Kitartást, elszántságot, határozottságot és erőt kíván nyugalommal meghintve és hittel vezetve előre.
Jó utat minden vadvízi evezőnek, jó utat emberek. Vár a tűz melege a téli napfordulón, hogy fényben ragyogva megmelegedjetek, építve, szépítve általa magatokat és az életet.

Kájelá

Legutóbbi bejegyzések

disz12-600

Gyermekeink jövőjét éljük fel a jelenben

Tudom, erős a cím, de várd ki a végét.
Ismerősi és családi körben, óhatatlanul feljön a környezetvédelem-környezetszennyezés, a tudatos- közömbös gondolkodás, viselkedés témája. Ilyenkor jövök rá, hogy mekkora a baj a fejekben. Rövid írás sorozatom első része arról szól, mit tehetünk mi azért, hogy ne következzen be az, amit annyiszor megfilmesítettek már Hollywoodban.

Tovább olvasom »