Életrendezőtér

Boldogasszony köre

Összeért az ősi mag, élő, látszó, halkan hívó ritmusa, hogy ne feledd, a forrás ereje itatja és növeszti teljessé a magodat.”

A Kárpátok magaslatain találhatóak, amelyek ősi, szakrális pontként éltek, élnek a mai napig.
Ősi Oltárakat újraélesztve és megjelölve, új formákban és ősi szimbólumokban él a ma élő ember számára, a Magyar Értéket-Hitet és Hagyományt ápoló Boldogasszony Régi-Új Emlékhelyek köre.

Balatonkenese

Világot építő, Lélekhangoló hely a dombtető, ahol a Balaton felkelő napjában fürdik a lélek madara.

1

Balatonkenese

Mária Lélekemelő Emlékhelye

Az első, egy kövekből összeállított hely, mely átalakult és 2015-ben virágzó, szeretetet árasztó fává nemesedett.
Csodával határos módon, erős földi engedélyt és támogatást kapott.
A Magyar lélek gyógyulását, örömteli megújulását és szárnyalását, élénk színekkel jelzi. A virágok jelzik a lélek sokszínűségét és szépségét.
Az emlékhely összekapcsolódik Csíksomlyóval.

Ültess virágot, a virág gyógyít!

Ünnepe: Tavaszi Napéjegyenlőség

Lélekben a betegséget leteszem, azzal, hogy megbékélek veled, földi életem.”

2

Somló-hegy

Mária Tulipános Emlékhelye

2014. május 01. napján épült a sorban másodikként.
A „munka ünnepén” épült, ami valójában az ősi hagyomány szerint a szerelem és a megújulás ünnepe.
A benső értéket felszínre hozó, megtartó és megvilágító hely, mely összhangban van a család egységével és ébreszti a család erőteljes összetartó működését és békéjét.
A cselekvő tettet és a gerincet erősíti, a testre ható változásokat aktivizálja és a magodban hordozott értékre emlékeztet.
A munkába, tanulásba fektetett erőt, tudást, feladatot növeli, mely a tér által benned változásban indulhat útjára.

Ültess virágot, a virág gyógyít!

Ünnepe: május 01. a Szerelem és Termékenység Ünnepe.

Szeretetben kinyílt teremtő virág, ahol a hegyetetőn a derék ismét egyenesen áll, vulkáni kövekből erő száll.

Tiszta, teljes körömben vagyok, látom ismét kicsiny magom, öntözöm és nevelem, hogy nagyra nőjön én velem.”

3

Badacsony

Napkorona Emlékhely

Története:

2014-ben a Rózsakő mellett megépült a 3. emlékhely, amelyet elbontottak és száműztek az erdőbe a szemek elől. A Korona alatt Szűz Mária szobra, Aranyló kapu, letört idomok, amikor egy viharban dőlt a fa, a Korona horpadt, a festett imák megmaradtak és Mária sértetlenül állt tovább.
A csoda itt látható, viseletes, ahogy a múltja a magyarnak, de érték marad mindörökké.
Legyen e Emlékhely értékes, hiszen vezettetve volt az építésének minden pillanata.
Emeljük rózsadombbá e hegyet, ültess, hogy érezd a tüskék letehetőek.

A virág gyógyít!

Ünnepe: Nyári Napforduló

Égi korona a földre ér, üzen, tanít és remél,
hogy e hegyre feljutva, a vulkán tüze
az emberben erőben visszatér.

A Korona élő kódja belém róvott üzenet, míg élek érzem, Boldogasszony fésüli fejemet.”

4

Fonyód

Boldogasszony Tulipános széke

2014-ben megépült 4. pont, egy igazán különleges hely.
Július 2-án a magyarság Sarlós Boldogasszony ünnepét üli meg.
Sok helyen, ekkor kezdik az aratást, illetve, hozzá kapcsolódva a búza és a gyógynövények megszenteltetését.
Az oltár, ezen ünnep tiszteletére épült.
Az oltáron található, minden egyes kő elhelyezésénél egy ima hangzott el, így a kövek spirálja, a szeretettel elmondott imákat árasztja.
A Szék ennek az ünnepnek ékes dísze, mit ezen a napon virágba borítanak, ezért van itt Tulipános arccal, virágot formáló szék képében Boldogasszony.
Ülj le békében az ölébe és mondd el meghitt imád!

Ültess virágot, a virág gyógyít!

Ünnepe: Július 02. Sarlós Boldogasszony ünnepe

Fonyód

Tárt karokkal fogad az Anyai öl meghitt, szerető köre, hol a gyógynövények tánca, a spirálban táncolva forog,
imákkal a hegyen.

Anyai ölben ülhetek, hogy gyermeki részem simogasd és szeresd. Egy pillanat mire szívem vágyik és érzem erős, szerető kezed.”

Balatonboglár

Az egyensúly örök körfogását adó ciklusa mutatja
meg magját a hegyen, hol összeölelkezik a
Hold-Nap édes sugara a Balaton felett.

5

Balatonboglár

Boldogasszony Sugárzó-Hold Emlékhelye

2014-ben megépült az 5.pont, mely egyensúlyt ad a Női-Férfi rész között.
Beállva a körbe, imáddal tudod kiteljesíteni a jelenlétet, melyben a hármasság összesimul ismét.
Csendes kapcsolódásod által megérzed a benned élő Holdat és Napot, mely körbevéve tisztít, gyógyít, áthangol és az égig emel.
Föld alatt, föld felett kristályokat simogathat édes kezed és Aranyló Szarvast a hold-nap egysége felett.

Ünnepe: Holdünnepek

Hasított részem elhagyni készen állok, hiszen emlékszem és érzem, honnan ered a gyökerem, tiszta víz táplálja élő rendszerem.”

6

Balatonföldvár

Boldogasszony Forráskút Emlékhelye

2014-ben épült 6. pontként.
A kút szimbolizálja, hogy a magyarság ismét felszínen van, kiemelkedve a mélységből, ahol hidegben, sötétben, szűk térben élt. Most ismét fehér és tiszta, körben kékség borítja.
A Kárpát-Haza forrásvize, Boldogasszony jelenlétében van, él és táplálkozik.
Az Emlékhely egy forrás is egyben, ahol a kút kerekének forgatásával, imáddal, kéréseddel elindítasz és mozgásba hozol számodra fontos és hiteddel egyező változásokat a saját és országod életében.
Boldogasszony forrása locsolja meg teremtő magjaidat.

Ültess virágot, a virág gyógyít!

Ünnepe: augusztus 15. Nagyboldogasszony ünnepe

Balatonföldvár

Édes, tápláló forrás duzzadó vize fürdik Boldogasszony fája hajlékában, szemet gyönyörködtető magaslaton tisztára mosva az embert mindenestül.

Magocskáim éljetek, fényesedjetek, napvilágot lássatok, kezemben a forrás kulcsa, itt forgatom.”

Zamárdi

A család teljessége kicsiben és nagyban, vulkáni kövek ősi árnyékában tanítja, légy szeretetben virágzásodban.

7

Zamárdi

Boldogasszony Gyógyító-Szeretet emlékhelye

2014-ben épült meg 7. pontként.
Tiszta, egyszerű és érezhető e hely gyógyító-szakrális pontja.
Isteni vezettetés építette és jelölte ki e helyet, hogy a szeretetben gyógyulni kész ember, az isteni által épüljön, szépüljön és megerősödve haladjon tovább.

Ültess virágot, a virág gyógyít!

Ünnepe: szeptember 08. Boldogasszony-Kisasszony ünnepe.

Szeretetben fordul a világ, virágzásban színesedik tovább, puha léptek élő ösvényre vezetnek,
hol a kékség hídja mutatkozik meg.”

8

Balatonvilágos

Boldogasszony Béke-Szeretet Emlékhelye

2014-ben megépült a Forgó Malom 8. pontként, mely összhangot teremt magoddal, életeddel, valóságoddal, így a béke érzése hat át és éleszt fel.
Amikor jelen vagy, a békesség kereke elindul a kezeid által, imád és kérésed ezáltal gyógyulást és fordulatot eredményez.
Balos forgással a középpontba kerülsz, jobbos forgással kiérsz a padhoz.
A pad ősi szimbolikája megnyugvást és pihenést nyújt a fáradt vándornak, hogy erővel töltekezve induljon tovább, világosságban fürödve, szeretetben töltekezve.

Ültess virágot, a virág gyógyít!

Ünnepe: Őszi Napéjegyenlőség

Balatonvilágos

Magas parti sétány pontján forog a szélben az ima magja, s a Balaton vize kacsintva látja e titkos kertet,
hol a páva simogat ültedben.

Forgó kerekek egyensúlyában, harmónia születik a magtárban, hol visszaáll a rend a forgással.”

Tihany

A kör köve megérkezett, szabad a tánc és a vétel, hogy a világosság beragyogja mindazt, mit a teremtő lélek fogadni képes, a hegy bámulatos bensőjére nézve.

9

Tihany

Boldogasszony Kristálytiszta Utat-Jelző Emlékhelye

2014-ben épült a 9.pont, mely egy Világítótornyot szimbolizál, begyűjtve a felkelő, delelő és lemenő napot, éjszaka is világosságot adva a Nap erejében, a Holdsugár fényében az ember számára, hogy az út világosságában mindig lássák, tudják, Anyai oltalomban haladnak.
Az ima lentről felfelé is olvasható, és egyre rövidebben fejezi ki és adja át az üzenetet az ember számára, Kristálytiszta Utat mutatva…

Az emberi akarat kidöntötte folyamatosan, hogy hűlt helye se maradjon, de maradt és jelen van, más formában.
Amit Boldogasszony jelöl meg az ember által, az mindig élő pontként él és aktív.

Ültess levendulát, a virág gyógyít!

Ünnepe: Október Telihold napja

Tihany Új Kristálytiszta Utat-Jelző formája

2014-ben létrejött egy csodálatos forma, melyet folyamatosan kivettek és karcoltak az emberek, másik helyre helyeztek és nem tűrték az üzenetét.
Majd 1 évig nem volt ruhája-formája, vártunk türelmesen, hogy megkapjuk az engedélyt, melyben vissza van jelölve a hely magassága ismét.
2020 11.30 Telihold napján, az új forma a helyére került ismét.

A Világítótorony átneveződött és Boldogasszony köre ragyog a tihanyi hegyen, a reggeli napfelkelte fényében fürdik és a Belső tó felé tekintve tündököl.
A körök köre itt ér össze és érik be, megmutatja magát a forrás kulcsát, hetedhét ország kapuját.
Látogasd körbe a Balatont körülölelő 8 emlékhelyet és a 9. helyre érkezve megpillanthatod, megérezheted és kapcsolódni tudsz Boldogasszony körével, mely körül 7 levendula táncol.

A világítótorony visszarendeződött, hiszen az ősi időkben is, Boldogasszony köre volt és maradt az igazi látható és érezhető fénylő forrás, mely világosságot adva, utat mutatva ragyog és táplál folyamatosan minden napunkban.

Boldogasszony körében élni egy útnak a hegyre való feljutását jelenti, hiszen mire megérkezik az ember, megdolgozza magját az út mélysége és magassága, letisztul és felnő közben, egy csodás rendeződésben van, lehet része, ki erre vállalkozik, márpedig vállalkozni, felvállalni szükséges. Felnőni nem csak szavakban, ruhákba bújva külsőleg szükségeltetik, teljesen átszellemülve minden szinten, hogy hetedhét országba érkezzen a királylány és királyfi és belépve királynővé és királlyá váljon. Egy nap, e út legendája saját életed története lehet. Nem mondom, hogy könnyű, azt sem hogy nehéz, egy út a javából, melynek minden napja áldás, mikor haladsz és változol vele és általa. Kívánok csodás érkezést az életedben, ahol a találkozás kiteljesedik veled és általad, Boldogasszony körében.

Isten áldjon vándor!

Kicsiny ember nagy kabátja, száll a szélben tudás tárja, egy nap földet ér és emlékezik, áldott útra fényesedik.”

A Balaton köre jelképesen a Kárpát határai, hiszen körbeölelve ezen új pontokkal, erőteret hoznak létre, Boldogasszony szeretetében tündökölve és erősödve Nap mint nap.

Három új pont kapcsolódik be e 9-hez a Pilis szakrális teréből, mint zárt rendszer tiszta fényében megtámogatva és egybehangolva a régit és újat.

10

Holdvilágárok

Élő Áldott-Gyökér Emlékhely

2014-ben épült a 10. pont, e tér igazán erőteljes bejárati pontjánál. Mindenki megtalálja benne a magáét, visszatekintve múltjára, helyére, helyzetére és jelen pillanatban egyensúlyba hozva az őrzött értéket-bölcsességet és tudást.
Mindkét oldalán írás van, hiszen a külső látható, a belső megtalálható, ahogy az életben is.
Megépült a Balaton kör-Boldogasszony 9. Emlékhelye és ennek ajándéka az ember számára, e áramló pont királyi megnyílása.

A hely virágai az emberek, a virág gyógyít!

Ünnepe: Október Újhold napja

Holdvilág-Holdvilág-árokárok

Patak csordogál a láb alatt, élő forrás, hol az út változik,
az üzenet és érzés örökké tiszta fehér marad,
hiszen az erdő csendje őrzi a nagyságokat.

Az Érték és Gyökér megkoronázza az Életet és Gyümölcse Áldás mindenkinek.”

Árpád-vár

Meredek hegyre kaptat föl az ember lába, hogy várja a vár tiszta lányainak tánca, ünnepe, hiszen itt magosba ér a
hangforrásban élő, barlangból feltörő üzenete.

11

Pilis

A Gyökér Áldott-Élő Emlékhelye

2014-ben megépült a 11. pont, egy napon a 12.ponttal.
Az összetartás és egység a munkák és szolgálatok összeállt tüze.
A hitben élő, virágzó ember szíve létrehoz és támogat, hogy igaz világban-virágzásban éljünk mindannyian.
Amikor az ember válaszúthoz ér, döntéseket szükséges hozni. – Hogyan tovább?
Mit viszek magammal, mit teszek le, mi építi és szolgálja az élőt?
A döntést hozó, egyensúly napja, Erőt-Bátorságot kíván és Gyógyulást ad.
A csend itt éneket ad, mi áthangol és megölel.

A hely virága az ének, a virág gyógyít!

Ünnepe: November Újhold napja

Meredeken visz az ösvény, felfelé tör, hogy szédülésed elhagyva megérkezz békében, hol a föld veled együtt dobban.”

12

Pilis

Szívből Eredő Tulipán Emlékhely

A fa kiteljesedett világa a gyökér stabilitása, a szár erős tartása, a korona virágzó terméssel telt, gyümölcsöző, elérhető, bőséges áldása, amit a hála koronáz meg.”

2014-ben megépült a 12. pont.
A három pilisi pont egyik legerősebb pontja, ahol a Tulipán-Életfa gyökérből áradó üzenete lángol és simogatja a lelket Anyai szeretetben, Boldogságos Anya által.
Az Utak találkozási, kapcsolódási pontja.

A hely virága a Család és Szeretet, a virág gyógyít!

Ünnepe: November Újhold napja

Tulipán Emlékhely

Ősi forma, virágfátyla, ébrenlétbe virágzást ad
utaknak közepén, hol fává nőve nemesít
és látatja az élő, Égig érő fádat.

Tulipánból eredő, teljességben nyíló világosság tiszta láthatósága, hol a kapcsolat lélekben, magban hordozott örök, élő, növekvő rész egysége.”

Papod

A kapuk kapuja nyitott ajtaja vár a hegyre érve,
hosszú az út, nehéz és megdolgozza azt,
ki érkezik e helyre, hol a forgással új kezdet íródik,
az új világossága, mi az emberben lakozik.

13

Papod

Jézus Kapuja

Ki Isteni fényben halad, tesz és épít, a forrás eszközének tiszta hangszere.
Így Zeng a Kórus Dala”

2014-ben megépült a 13. pont.
A hegyre érve, vérző lelked sajgása gyógyul, hiszen Papod szeretete felold, hogy erőben, tisztán és gyógyultan tovább haladj.
Aki átmegy a Kapun imájával, kérésével, életében napvilágot lát a benne élő és működő mag nagysága, földi terében, rendszerében.
Új év-korszak kezdete indul e ponttal, a gyermeki földiség kezdete anyai oltalomban való körbeölelés által kiteljesedve.
A 13 Emlékhely legmagasabb pontja, ahol a szemed mindent láthat, amire készen állsz.

Ültess virágot, a virág gyógyít!

Ünnepe: Téli Napforduló

Kapukat keres a lelkem a világban, hogy egy napon hegyre érve lássam a forgó teljesség erejét, mely bearanyozza édes életem, hol halk éneket dúdol az ősi rítus magom gyémánt kódjában, éneklem veled.”

E csodálatos élő pontokkal elkészült Boldogasszony köre, az általam térbe hozott feladat küldetésének teljes folyamatát magába foglalta: a helyek pontos kijelölését, az imák sokszínű tartalmát, a szimbólumok formáit és használatát, beillesztését és tökéletes kivitelezését.
A legtöbb hely földi engedélyt kapott, egyet kérve, hogy rendezett, ápolt, gondozott legyen.
Boldogasszony kért fel és bízott meg bennünket e visszajelöléssel, így a nevünk Boldogasszony köre. Védelmet, segítséget, összhangot teremtett végig az építkezés alatt tavasztól-télig.
Aki e név alatt járt, rá emlékszik, ki más névre emlékszik és elfordult, nem tudja mily nemes feladat hívta be és fordult el tőle.
Férjemmel és fiainkkal ápoljuk, szépítjük, tisztán, rendben tartjuk az emlékhelyeket, folyamatosan ültetünk, hiszen nagy feladatot kaptunk és szeretettel, örömmel fenntartjuk.
Szolgálatunk így teljes.

A pontokat van lehetőség gyalog, körútként körbejárni, akár a Balaton körül vagy általad választott rendszerben.
Kívánom, hogy meglásd, megérezd és növekedj e kijelölt pontok, oltárak tiszta energiája által.

Áldás kísérjen utadon!

Kikelet nyílik, éledő erő, mely összeköti a földet és kéklő eget, hol világosságban él és láthatóvá válik a szeretet tengere.”

Boldogasszony köre

1. Balatonkenese, Partfő utca vége: Mária Lélekemelő Emlékhelye

2. Somló-hegy, Szent István kilátó mellett: Mária Tulipános Emlékhelye

3.Badacsony, Rózsakő mögött: Napkorona Emlékhely

4. Fonyód, Várhegy kilátó mellett: Boldogasszony Széke és Emlékhelye

5. Balatonboglár, Gömb kilátó melletti magaslat: Boldogasszony Sugárzó-Hold Emlékhelye

6. Balatonföldvár, Hajó kilátó mellett: Boldogasszony Forráskút Emlékhely

7. Zamárdi, Szamárkő mellett: Boldogasszony Gyógyító-Szeretet Emlékhelye

8. Balatonvilágos, Magas part, Fecske köz: Boldogasszony Béke-Szeretet Emlékhelye

9. Tihany, Őrtorony kilátó mellett: Boldogasszony Kristálytiszta Utat-Jelző Emlékhelye

10. Holdvilágárok: Élő Áldott-Gyökér Emlékhely

11. Pilis, Árpád-vár csúcsa: A Gyökér Áldott-Élő Emlékhelye

12. Pilis, Rám szakadék-Lukács árok Y elágazás: Szívből Eredő Tulipán Emlékhely

13. Papod-hegy, Vitéz Bertalan Árpád kilátó mellett: Jézus Kapuja

Tisztelettel és az újnak megnyílva legyetek részesei az Emlékhelyek áramló szeretetének, melyek folyamatosan változnak veletek és általatok.

Jó utat Vándor!

Egységben ér az erőtlennek vélt folyam, feltámadt és él mindaddig, míg az ősi érnek forrása, teremtő magja benned van.”

Egy küldetés az életem, mely által magomat megismerhetem.
Küldötte vagyok az életnek, élek vele.”