Életrendezőtér

Pilisi rémálom és varázslat

 

 Kedves Olvasóim, köszöntelek benneteket!

 

Megdöbbentő és előrehaladott folyamatok zajlanak egy csodálatos térben, a szív terében, ahol minden elindul és visszaérkezik.
A Pilis maga egy rendszert alkot önállóan és egyesít felépítésében, ahol tiszta tér jön létre és áll fenn évezredek, milliók óta.
A piramis tér arra is irányt mutat, hogy több van benne, mint ami látszik, hiszen inkább érezni és fellelni lehet a sok dúlás és pusztítás után.


Van amit-akit nem lehet eltörölni a föld színéről és a Pilis ezt jelenti, mindazzal a hozadékkal és örökséggel, ami a magyar gyökeret folyamosan öntözi és életben tartja. Működése mégis több ennél, hiszen a középpontból kiindulva áramlik az életenergia szerte a világba, hogy az élő rendszerek tovább növekedjenek általa és épülésük az életet támogassa, segítse folyamosan.
Egy pontban e rendszer többször kiáltott már emberek. Most a kapuban látható a harag és a feszültség megrekedt folyama, ami jelzésértékű minden magyar ember számára. Boldogasszony lábánál, a Pilis kapujában, az emberek által létrejött feszültség felduzzadt. Sok együtt munkálkodás és közös irányban való haladás eredményessége mégis felül van írva mindazzal a gondolkodással és cselekedettel, ami mindezt kiváltotta.

Figyelmeztetés csupán, de igen nagy, hogy egy jelképes transzformátor állomás – ami már érezhető a térben – ne váltson át és épüljön meg a valóságban azzal a vezetékhálózattal, ami e különleges, egyedülálló, értékében felbecsülhetetlen teret átszeli.
A Pilis a szív tere, ahol ha átzakatol a magasfeszültségű vezeték, a rendszert megbénítja. Maga a tér nem sérül, csupán visszahúzódik, védve önmagát az emberi akarat és szándék létrejötte által, pont az életet segítő és fenntartó emberektől eltávolodva. Energetikailag piciny részben, mégis érezhetően működik és él tovább.

A szív tér megbetegedett, hiszen jelez, sok a méreg, a feszültség, az idegeskedés. A nyugalom várat magára. Szeretetben megfogant, gyengéd és érezhető simogatás amire most szükség van. Beteg az ember szív központja, emberi betegség van, hiszen ember indította, tartja fenn és működteti folyamatosan. Jelez, hogy végre változás legyen, ami kézzel fogható és érezhető. Egy mozgásra és mozdulásra ösztönöz minden magyar embert.
Szívnek és életnek fontos ősi hagyatéka e hely, ahol szent térben emelkedetten érzi magát az ember fia, lánya.
Boldogságos tér és kapu, ahol immár nem megy tovább beáramolva az energia, mert az ember által napvilágot látó feszültség egyre jobban torlaszban érezhető.
Itt az idő, hogy a változás, változást eredményezzen.
Megtörtént mindaz a megmozdulás, ami ennek eredményességét megadja papír formában. Arra érdemes a figyelmet fordítani, hogy miért éppen itt és így, ebben a formában mutatkozik meg az ellenállás ereje.
A feszültség, feszültséget, dühöt generál tovább és nem segíti azon folyamokat, amik éppen most előrehaladó állapotban, megmutatkozásban jelen vannak, mik kézzel foghatóak, hiszen nyílik a tér minden felé, ezzel mutatva meg a kiszabadult és látható értékeket.

Vigyázzátok azt, ami itt van. Küzdelem, düh, erőlködés nélkül védjétek mindazt, ami érték nektek emberek. Első lépés, hogy lehiggadjatok és lássátok mindazt, amit a hosszú évek ellenállása, meg nem értése és kirekesztettség miatt nem láthattatok eddig, mert az előrelépkedő, ébredt magyar emberek kéz a kézben nem tudnak állni, s feszültségük látható és érezhető folyamatosan.
Az egyetértés egy pillanatra megszületik ugyan, de fennmaradni már nem képes, hiszen a tudatban megszülető képek és kritikák tömkelege igen változatos. Tiszta térben megbúvó, beépült sötét erők és kezek szítanak és alakítanak, hogy félreértés és káosz legyen.

Egy pillanatra magyar ember légy csendben és fogj kezet. Állj fel és szeress. Szeresd azt amid van: az életed, a családod, a népedet, a hagyatékod úgy, ahogy látod e pillanatban. A széttört részek éledeznek, lassan befornak  a sebek és erőre kap ismét minden. Ember, ne engedd a benned élő düh és dac miatt, hogy a szív megsérüljön és legyengülve többet ne érzed ő magát. Lágy bátor és állva adj hangot a szándékodnak. A szándék ereje a legnagyobb hegyet is megmozgató szeretet, ami csendben megszületik benned és közös hangként a szíved ütemében dobban, dobolni kezd, így oldódik a feszültség belőletek és a térből, drága emberek.

Légy cselekvő és nyitott szívedben, hogy a nap újjászületésében megállítsd a rombolást és kiold a feszültséget. Egy hang, egy ütem, felállva, közösen a kapuban, ahol a nap is másként ragyog, s kinyitja mindazt a kaput, ami megoldást ad, és törli a vágyott építéseket, meghagyva az ősi teret, ahol tisztán cseng a szeretet szívből kiinduló üteme.

Aranyló szarvas, sólymok és hollók már itt vannak, hogy beindítsák mindazt, amire kész a magyar kéz és szándék. Old meg mindazt, amit képes vagy kijavítani és rendbe rakni, e csodálatos tér működése és tisztasága érdekében.

Március 20. hétfő, Tavaszi Napéjegyenlőség segíti és támogatja e folyamatot, hogy a feszültség kioldódjon.
– Állj a napfelkeltével szemben, (keletre nézz) és csendesen engedd, hogy szíved üteme hallatszón és a nyitott térrel kapcsolódjon szeretetben.
– Találkozzunk e napon, és segítsük a rendeződést, mindenki ott, ahol jelen van kapcsolódni tud tiszta szándéka és szeretete által, hogy egy közös hang megtörtje mindazt, ami feltorlaszolódott Pilisszentkereszten, a Pilis kapujában.
Felállva jelezd, készen állsz kitárt karral,  kész vagy a kézfogásra és kapcsolódásra, lecsendesedve, hogy részese légy a közös hangnak.

 

Kedves Meghívottak!

Egy csodálatos és tartalmas találkozásra várunk benneteket.

Március 20. Tavaszi Napéjegyenlőség
Átíró, áthangoló, feszültséget oldó, rendeződést kiváltó, építő nap,
melyre szeretettel várunk, hogy körünkben töltsd és részese légy  e felemelő Ünnepnek.

A Pilis rendszere jelez, hogy dolgunkat tegyük, feszültséget oldva az Életben és a Kárpátok hegyei között, ahol megrekedt az áramló, szeretetben virágzó Életenergia.
Szabadítsd fel életed, és ezzel együtt az ország rendjét, hogy ismét áldott virágzásban növekedjen tovább, kinyílt, szabad állapotában.

Találkozás: 2017. 03. 20. Pilisszántó 15.00 óra, Pilis kapuja, Sziklaszinház bejárata.

 

Karsai Andrea

2017.03.11

Legutóbbi bejegyzések

disz12-600

Gyermekeink jövőjét éljük fel a jelenben

Tudom, erős a cím, de várd ki a végét.
Ismerősi és családi körben, óhatatlanul feljön a környezetvédelem-környezetszennyezés, a tudatos- közömbös gondolkodás, viselkedés témája. Ilyenkor jövök rá, hogy mekkora a baj a fejekben. Rövid írás sorozatom első része arról szól, mit tehetünk mi azért, hogy ne következzen be az, amit annyiszor megfilmesítettek már Hollywoodban.

Tovább olvasom »