Életrendezőtér

Szeptemberi áthangolás

Köszöntelek Benneteket kedves olvasóim!

Elég régen írtam, hiszen az utolsó feltett írás aktualitása eddig elegendő információt adott a számotokra.
Most mégis változik a tér, amiben élünk és benne vagyunk nyakig, ha tudomást veszünk róla, ha nem.
Nagyon szép nyarat zárhattunk mindannyian, akik elegendő elszántsággal, áldozatos munkával és felvállalással haladtunk, lépkedtünk előre, saját magunk által épített világunkban és valóságunk kitárt, látható megmutatkozásában élve mindennapjainkat.

Áthatolhatatlan energiafolyamok és irányított működések közepette megtalálni a helyes utat, manapság igen nagy feladat. Sokan pihenni vágynak, meditálnak szüntelen és nézik az égi magaslatból érkező energia örvényeket, megnyílásokat és energia lényeket, ami egyszerre jó, de mégis hasztalan, hiszen cselekvő évünkben, nagyon nagy munkát igénylő folyamatunk van. Tenni, haladni, építeni,  megújítani és folyamatosan lendületbe tartani mindazt, ami már működik és él általunk.
Nem fog rajtunk kívül senki elindítani és fenntartani egy életfolyamot, mert mi magunk vagyunk ennek a kiváltságosai és megoldó kapcsai-kapcsolatai-kapcsolói, saját magunk világával összhangot teremtve.
Nagy intenzitással alakulnak a térben a viszonyok és erők, ezt láthatja mindenki. Fontos dátum közeleg, amiben sokan közönybe vagy valami másba bújnak, hogy részt ne vegyenek. Itt dől el minden, hiszen mi döntünk és vállalunk egy működést, Magyar emberek.szavazodoboz
Szavazni hívnak, de mikor és kinek kell ezt tennie? Szavazatot-voksot várnak, hogy megmond-kifejezd, mit kívánsz ezután, ehhez a direkt és felkavaró, manipulatív hírek még hozzá is segítenek.
Nagyon nagy fejtörést okozhat ez sok emberben, hiszen átlátni ezeket az egyre kuszább szálakat, mára már művészet.
A pénz hatalma embereket, népeket használ saját hasznára, hogy ebből bőségesen több millió dollárt kovácsoljon folyamatosan.
Elhallgatott információk és berekesztett emberi tudat örvényében látni az igazat, most nehéz feladat, éppen ezért egy kicsit kibontjuk a teret, hogy átlásd a helyzetet és megtedd a döntést, amit magadhoz mérten vállalsz fel és erre nem kényszerítenek.
Egy látható rendszer sokkal tágabb térben játszik és időrendi bojkottálásával feldúlja a világ erőviszonyait, mely által sok minden értéktelenné válik, legfőképpen a biztos alap érzete, a világ működésének igaz rendje.
Nagyon látható, hogy befolyással bíró emberek közvetítenek maguk érdeke által oly részeket, ahol sokan süketelnek, és csak néznek előre fénytelen szemmel, bezárt tudattal, várva a történetet, amiben játszani lehet, de ebben megmondják, mit kell tegyenek.
A világ erővonalai most éppen alakulásban vannak. Régi, jól működő helyek áthangolódnak és vannak, akik ezt tudatosan írják át és lépnek közbe, hogy az irányításuk által hatalmuk fennmaradjon és működésben legyen.
A két hatalom a két réteg, az áthatolhatatlan tudatában bezárt, félelmében kiégett emberi program irányított és irányt mutató közege, és vannak, akik a látható részükben folyamatosan falba ütközve adnak, hirdetnek, építenek és felvállalva nézeteiket ébren látják mindazt, amit a programban lévők nem érzékelnek. Egyszerűbben, vannak a programozott emberi társadalom rétegei, és vannak azok, akik a programba nem illeszkednek bele, így kívülállóként e rendszer nem építi és támogatja őket.
Feladat tehát van bőségesen, most érdemes kapcsolódni lélek szinten, hogy az erő megmaradjon és fennálljon, hiszen gyengül, mert gyengítik. A Kárpátok erőterét a programot írók ezt így teljesítik, hogy védtelenné vált állapotában az erőtér teljes kiszolgáltatottságot adjon és hozzon létre.
A nyirkai jóslatban találtok egy részt, ahol írva vagyon egy erőtérről, amit magaslatokon építenek és segíti a Kárpátok működését. Ez meg is építtetett, de folyamatos, tudatos rombolás által – amit magyar tesz Magyar ellen – szétdúlja az erőteret, mi véd és bent tart, méghozzá azt, ami itt élő és védtelen.
A pilisben és sok más helyen épül egy kövekből összeállt tudatos alakítás, amit elindítottak és részt vesznek benne mindazok, kiknek szemét és érzését becsapja e tett lényege.
Szakrális központunkba, ahová belépni csak úgy soha nem lehetett, most mindenféle erőteret hoznak létre építő jelleggel felruházva, ok nélkül, hiszen e tér a Pilis tere, amely egyedülálló és elég különleges.
Vannak köveink és őrzők benne, van múltja és jelene, nem kell ily módon építeni bent.20160820_090806 Terjed, mint a gomba ezen építkezés a Rám hegynél, a Holdvilág árok élő kövein, és még sok erőteljes pontján a Pilisnek. Kérdem én, miért?
E hely elég erős ahhoz, hogy jelenléte az embernek gyógyulással párosuljon. Nem bevinni és alakítani szükséges, hanem kapcsolódni szeretettel e élő térhez, helyhez.
A kövek egymásra pakolása  nem indokolt ilyen formában e helyen és más szakrális erőhelyen sem, hiszen a keleti alapnak megvan a helye és ideje, azaz mindennek a kellő helyén szükséges működnie.
Amint láthatóak, ezen beleavatkozások egy építő, önmagát fenntartó térben, tereinkben történnek meg. Elgondolkodtató hová is tartunk, mi vár ránk, mit engedünk és alkotunk mi emberek a szeretet nevében, magyarságunk megőrzése érdekében.
Érdemes lenne kicsit leülve, csupán magunk rendjében állni és tenni dolgunkat, feladatunkat, szolgálatunkat folyamatos működéssel, csöndben és rendezetten.
Minél nagyobb ellenállásban van a nép akarata, annál nagyobb figyelmet és céltáblát épít a Mag népe, amibe belebukhat.
Minél erősebb az összefogás ereje, annál nagyobb a fénysziget kiáradása, hiszen az emberek kivetítik az összes olyan élő részt, amiben élni jó és egyezik, összhangban áll a működő gyökérrel, mit hordoz a Magyar ember születése előtti időkből és a mostani állapotban erőteljesen.
Nagyon magyarok vagyunk és közben szorítjuk a padot, mit kell tenni, hogy jobb legyen helyzetünk, melyben már nem irányított program fut és ebben kiszolgáltatott az emberi út és alkotás teljessége általuk, kik ezt irányítják.
Kinek a kezében van valójában az irányítás, már írtam erről és most is azt mondhatom, hogy e figyelmet nem kell és szükséges kibontani, mivel árt és nem épít e információ, hiszen energiáról beszélünk és összetett e folyamat nagyon.
Érdemesebb arra koncentrálni amiben jók vagyunk! Gyógyító nemzetként ápoljunk, védjünk és szolgáljunk, az emberi életet, az isteni teret, hol élni jó és átalakul szándékunkkal a bomlott, torz tér, szétszakadt, szétszabdalt energia teste, melyet gyógyítani érdemes.
Hogyan? Mondd, meg hogyan lehet? -tudom, sokan kérdezitek.
Jó tett helyébe jót várj! Ne félj felvállalni véleményedet, merj szólni, megálljt mondani és felemelni mindkét kezed. Most elég, itt a pont és határ, ahol kiállok magomért és hiszem, hogy a szeretet győz, amit én magam érzek és cselekedetem által láthatjátok emberek.

-Kérdem én, mennyien szóltok hangosan, mégis szerető fuvallatkén lágyan, a fény erejével megvilágítva a sötétet?
-Kérdem én, bátrak vagytok ti valójában, mikor akkor adtok hangot és véleményt, amikor nem lát senki sem és őszintén nem mondasz véleményt, de még a feltett kérdésre választ sem?
-Kérdem én, a szavazatod érdemes e, hoz változást, vagy valami teljesen más irányt kéne látni és tenni érte?

Legbelül mind tudjuk, hogy így, ahogy ma alakulnak a dolgok, nem maradhat tovább, hiszen a jóslatok lehetőségek csupán, de már itt vannak, bár feltenni láthatóan én sem akarom, hiszen szépet és jót jelen pillanatban nem láthatok.
Megrendülő hitet és befordult embereket, rohanó, esztelen véleményeken lovagló kisebbséget, akik szakadék felé mennek, és közben vezetnek.
Ősi kürtöket fújnak, toboroznak, és múlhatatlanul sokszor szapulnak, véleményként támadnak, sértenek és elzárkóznak az újtól, mi eddig meg volt bújva. A korona nevében perlekednek, miáltal egy gyenge teret gyengítenek. Lehetne nyitottsággal kezelni e helyzetet, hol a tudatlan ember nem bánt és ösztönöz másokat az uszításra, inkább az érzések által megvilágított részek fénytelen szikráit elegendő felszínre hozni, és ebből az igazat kibontania.
Viszálykodás abban, hogy ki tudja az igazságot, ellenállni és bántani a Magyar múlt kockáit keresve nem lehet.

Történelmünk darabjai szétszórva hevernek. Nekünk annyi a dolgunk, rakjuk össze az élő, feltárt és fellehető részeket, hogy meglegyen a múlt-jelen és jövő ajándéka gyermekeinknek, kitisztítva ezáltal egy beszennyezett gyökeret, mi az alapot bontja és fékezi folyamatosan, gyengítve ezáltal az élő napot, holdat és csillagot.
Csillagutat járunk földi életünkben és nem látjuk a csillagokat benne, hiszen máshol keresgél az ember szeme és érzése, ahol már a madár sem jár és embernek nincsen helye és szerepe benne.
Fontos lenne hát egységünkben, másságunkban, látásmódunkban egy összhangot teremteni, amiben a sokféleség, sok irány találkozni tud és érdemes rá… Ehhez szükséges a bizalom és nyitottság, ami becsülettel párosul.
“Becsülöm magam annyira, hogy érdemes vagyok szépen, Magyar anyanyelvemen szólni neked, kit nem értek, de hallom hangod.”
Ez a lépés nélkülözhetetlen mai világunkban, hiszen rajtunk múlik míg erőforrásunk rendelkezésünkre áll, mit építünk, alkotunk általa és vele.
Menj vagy ne menj szavazni? Mondd el véleményedet, de ne hagyd, hogy rajtad kívül történjenek a dolgok és rabszolgává, kiszolgáltatott nemzetté válj ott, ahol még él a gyökered és egy napon emlékeidben él csupán a templom harangjának hangja, ősi rotundáid-körtemplomaid gyógyító ereje, mert elhallgattak és minaretekből egy más hang száll a szélbe jelezve, te vagy benne a megtűrt, kiszolgáltatott idegen.
Tégy azért, hogy éljen őseid szertő hagyatéka, néped és országod, a Kárpátok szerető, rendezett tere. Találj összhangot a társaiddal, családoddal, a Magyar eredeted egyedi és megismételhetetlen gyöngyszemével, mi csiszolatlan gyémánt és igen értékes.

„Egy édes ízt megbont a keserű utóhatás, mi az ízlelésben jártas embert kibillentve kényszerít, hogy nyeljen egy nagyot, hiszen nem tehet mást, mert látható mit tesz az emberek és figyelők előtt.
Légy te, aki változást indít maga szándéka és tisztasága által, építve egy tiszta, rendezett teret, előbb önmagában, majd külső világában, szűk és tágabb terében, kapcsolataiban, hogy a harmónia éljen és folyamatosan meglegyen.”

Legutóbbi bejegyzések

disz12-600

Gyermekeink jövőjét éljük fel a jelenben

Tudom, erős a cím, de várd ki a végét.
Ismerősi és családi körben, óhatatlanul feljön a környezetvédelem-környezetszennyezés, a tudatos- közömbös gondolkodás, viselkedés témája. Ilyenkor jövök rá, hogy mekkora a baj a fejekben. Rövid írás sorozatom első része arról szól, mit tehetünk mi azért, hogy ne következzen be az, amit annyiszor megfilmesítettek már Hollywoodban.

Tovább olvasom »